Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 17:03

Karta zákazky #VO1-2024/000713
Tričká KR HaZZ

Informácie

ID zákazky
51447
Názov predmetu
Tričká KR HaZZ
Číslo spisu
VO1-2024/000713
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
16 397,33 EUR
Hlavný CPV
18331000-8 - Tričká s krátkym rukávom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie tričiek z dôvodu nutnosti doplnenia skladových zásob výstrojného materiálu HaZZ.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.02.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.02.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Dokumenty