Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.07.2024 05:48

Karta obstarávania #114-2023
Diagnostika, opravy, náhradné diely na linku škvary

Informácie

ID zákazky
52122
Názov predmetu
Diagnostika, opravy, náhradné diely na linku škvary
Číslo spisu
114-2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
50411300-2 - Opravy a údržba elektromerov
Doplňujúci CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
50324200-4 - Preventívna údržba
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom časti 1 zákazky je dodanie, inštalácia a spustenie do prevádzky hardvéru pre riadenie triediacej linky škváry a vykonávanie servisných služieb alt. poradenských činností v prípade vyskytnutia poruchy triediacej linky.
Predmetom časti 2 zákazky je poskytnutie servisu triediacej linky škváry vrátane poradenských činností v prípade neplánovaných opráv triediacej linky a dodanie náhradných dielov
Bližšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 tejto výzvy.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
12.02.2024 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michaela Turánová
turanova@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty

Časť 1 Hardvér a softvér pre linku škvary

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
30210000-4 - Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť 2 Diagnostika, opravy a servis linky škvary

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
50411300-2 - Opravy a údržba elektromerov
Doplňujúci CPV
50530000-9 - Opravy a údržba strojov
50324200-4 - Preventívna údržba
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody