Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 15:10

Karta obstarávania #52532
Zvýšenie kvality produkcie ovocia

Informácie

ID zákazky
52532
Názov predmetu
Zvýšenie kvality produkcie ovocia
Číslo spisu
52532
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
36 323,33 EUR
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie zariadenia: nakladač.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.02.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Jozef Haco HAKOM
Adresa
Valča 530
Valča
03835, Slovenská republika
Procesný garant
Jozef Haco
jozef@hakom.sk
+421 903503944

Dokumenty