Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:57

Karta obstarávania #52616
Navádzací kamerový systém k plečke

Informácie

ID zákazky
52616
Názov predmetu
Navádzací kamerový systém k plečke
Číslo spisu
52616
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie navádzacieho kamerového systému k plečke 1 ks.
Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.02.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Bošáca
Adresa
Bošáca 194
Bošáca
91307, Slovenská republika
Procesný garant
Jarmila Morongová
ekonom@pdbosaca.sk
+421 0903560750

Dokumenty