Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 16:21

Karta obstarávania #52714
Traktorový prepravník zvierat

Informácie

ID zákazky
52714
Názov predmetu
Traktorový prepravník zvierat
Číslo spisu
52714
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Traktorový prepravník zvierat.
Parametre, technické požiadavky a rozsah zákazky sú uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy – Cenová ponuka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.02.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
AGROTERRA, spol. s.r.o.
Adresa
Hubovo 88
Včelince
98050, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ján Šimčík
agroterra@pobox.sk
+421 911101756

Dokumenty