Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.04.2024 15:14

Karta obstarávania #24/2/3/9
Pravidelné odborné prehliadky a servis systému elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) - č. 24/2/3/9

Informácie

ID zákazky
52739
Názov predmetu
Pravidelné odborné prehliadky a servis systému elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) - č. 24/2/3/9
Číslo spisu
24/2/3/9
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 249,90 EUR
Hlavný CPV
35111000-5 - Protipožiarne zariadenia
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom obstarávania je vykonanie pravidelných odborných prehliadok v zmysle platnej legislatívy a mimozáručného servisu na súbore prostriedkov (EPS) v sústave kolektorov Ťahanovce a archíve TEHO s.r.o. (Gerlachovská ul.).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.02.2024 12:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice
Adresa
Komenského 7
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Peter Hančár
sutaz@teho.sk
+421 905553046

Dokumenty