Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 02:52

Karta obstarávania #TSK/2019/08532
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu.

Informácie

ID zákazky
5274
Názov predmetu
Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK – vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu.
Číslo spisu
TSK/2019/08532
Číslo z vestníka VO
216/2019-25.10.2019, pod č. 29292 - MSS
Číslo z vestníka EU
2019/S 206-502206
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
320 483,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť a občasný autorský dozor pre stavbu "Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry v TSK"
"úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park"
"úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom - Ladce"
"úsek Ladce - Púchov"

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Henrieta Klobušická
henrieta.klobusicka@tsk.sk
+421 326555864

Dokumenty

úsek Trenčín – Dubnica nad Váhom, priemyselný park

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
83 081,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
45111250-5 - Prieskumné zemné práce
71354100-5 - Digitálne mapovanie
71332000-4 - Geotechnické inžinierske služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

úsek Nemšová - Dubnica nad Váhom – Ladce

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
90 302,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
45111250-5 - Prieskumné zemné práce
71354100-5 - Digitálne mapovanie
71332000-4 - Geotechnické inžinierske služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

úsek Ladce – Púchov

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
147 100,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Doplňujúci CPV
71300000-1 - Inžinierske služby
71240000-2 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
45111250-5 - Prieskumné zemné práce
71354100-5 - Digitálne mapovanie
71332000-4 - Geotechnické inžinierske služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy