Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 18:47

Karta obstarávania #222/19
Dodávky renovovaných tyčí a hřídelí trolejbusů typu 21 a 22 Tr

Informácie

ID zákazky
5316
Názov predmetu
Dodávky renovovaných tyčí a hřídelí trolejbusů typu 21 a 22 Tr
Číslo spisu
222/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky renovovaných tyčí a hřídelí trolejbusů typu 21 a 22 Tr

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky renovovaných tyčí a hřídelí trolejbusů typu 21 a 22 Tr dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
31.10.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty