Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 06:05

Karta obstarávania #EÚ/A/2019/784
Rozšírenie komunikačného systému Pacient - Sestra MDC

Informácie

ID zákazky
5358
Názov predmetu
Rozšírenie komunikačného systému Pacient - Sestra MDC
Číslo spisu
EÚ/A/2019/784
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
32570000-9 - Komunikačné zariadenia
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je rozšírenie komunikačného systému Pacient – Sestra na 4. a 5. poschodí v časti D podľa rozpisu uvedeného v prílohe č. 1 Výzvy vrátane dopravy a inštalácie. Verejný obstarávateľ má na ostatných 4 poschodiach (prízemie, 1., 2. a 3. posch.) inštalovaný komunikačný systém MDC V02.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.11.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty