Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.01.2022 10:30

Karta obstarávania #3399/2019
Recyklačné smetné koše

Informácie

ID zákazky
5395
Názov predmetu
Recyklačné smetné koše
Číslo spisu
3399/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
700,00 EUR
Hlavný CPV
34928480-6 - Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výroba a dodanie kovových recyklačných dvojvložkových košov určených do exteriéru (odolnosť voči poveternostným podmienkam) a na dennodennú manipuláciu podľa požiadavky v špecifikácii.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.11.2019 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Žiar nad Hronom
Adresa
Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Slovenská republika
Procesný garant
Martina Klacek
martina.klacek@ziar.sk
+421 903592513

Dokumenty