Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.06.2024 21:35

Karta zákazky #CPBB-MP-2024/000569-007
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k.ú. Poltár

Informácie

ID zákazky
54065
Názov predmetu
Zabezpečenie zhodnotenia/zneškodnenia nezákonne umiestneného nebezpečného odpadu, k.ú. Poltár
Číslo spisu
CPBB-MP-2024/000569-007
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
881,93 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je odstránenie nezákonne umiestneného odpadu, katalógové číslo 17 06 05 - stavebné odpady obsahujúce azbest o hmotnosti 0,15 t. Nezákonne umiestnený odpad sa nachádza v Banskobystrickom kraji, k.ú. Poltár.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.05.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.05.2024 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Barbeníková
eva.barbenikova@minv.sk
+421 961605352

Dokumenty