Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:01

Karta zákazky #1/NLZ/2024 - DNS - 25
Nákup železobetónových rúr pre OZ Vihorlat - časť „A“- výzva č. 01/2024

Táto zákazka je súčasťou DNS #26463-MUT Nákup rúr

Informácie

ID zákazky
54567
Názov predmetu
Nákup železobetónových rúr pre OZ Vihorlat - časť „A“- výzva č. 01/2024
Kategória DNS
časť „A“ - Nákup betónových/železobetónových rúr
Číslo spisu
1/NLZ/2024 - DNS - 25
Číslo z vestníka VO
153/2020
Číslo z vestníka EU
2022/S 152-434190
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 100,00 EUR
Hlavný CPV
44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky)
Doplňujúci CPV
44114220-0 - Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky)
44163130-0 - Kanalizačné rúry
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup armovaných železobetónových rúr TZP 4-80 zosilnené, priame s nasledovnou špecifikáciou:
železobetónová rúra DN 600, dĺžka: 2,5 m, hrúbka: 8 cm s pätkou 8 ks
Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky (OZ Vranov n/Topľou , Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T ) od miesta nakládky. Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky od miesta nakládky x 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Vihorlat ,Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.04.2024 09:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Vihorlat
Adresa
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
09303, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Igor Nemec
igor.nemec@lesy.sk
+421 918333822

Dokumenty