Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 20:37

Karta zákazky #2/NLZ/2024 - DNS - 25
Nákup rúr pre OZ Vihorlat - časť „C“- výzva č. 02/2024/25

Táto zákazka je súčasťou DNS #26463-MUT Nákup rúr

Informácie

ID zákazky
54568
Názov predmetu
Nákup rúr pre OZ Vihorlat - časť „C“- výzva č. 02/2024/25
Kategória DNS
časť „C“ - Nákup plastových rúr
Číslo spisu
2/NLZ/2024 - DNS - 25
Číslo z vestníka VO
153/2020
Číslo z vestníka EU
2022/S 152-434190
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
8 100,00 EUR
Hlavný CPV
44164310-3 - Rúry a príslušenstvo (spojky)
Doplňujúci CPV
44114220-0 - Betónové rúry a ich príslušenstvo (spojky)
44163130-0 - Kanalizačné rúry
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup plastových (korugovaných) rúr s nasledovnou špecifikáciou:

Druh rúry:
Kanalizačná rúra PP RURA KANKORUNG SN HR DN 400 x 6000 10 ks
Kanalizačná rúra PP RURA KANKORUNG SN HR DN 500 x 6000 10 ks
Kanalizačná rúra PP RURA KANKORUNG SN HR DN 600 x 6000 10 ks

Predávajúci do súťaže stanoví svoju vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky (OZ Vranov n/Topľou , Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T ) od miesta nakládky. Netreba si ju zamieňať s dopravným cyklom, ktorý je vzdialenosť do miesta dodania predmetu zákazky od miesta nakládky x 2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Miesto dodania predmetu zákazky: OZ Vranov n/Topľou , Čemernianska 136, 093 03 Vranov n/T

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.04.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.04.2024 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Vihorlat
Adresa
Čemernianska 136
Vranov nad Topľou
09303, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Igor Nemec
igor.nemec@lesy.sk
+421 918333822

Dokumenty