Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.01.2019 13:34

Karta obstarávania #S/07012/OVO/2018
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením

Informácie

ID zákazky
546
Názov predmetu
Ochranné pomôcky pred RTG žiarením
Číslo spisu VO
S/07012/OVO/2018
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
14 755,00 EUR
Hlavný CPV
35113420-9 - Ochranné protijadrové a protiradiačné oblečenie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis obstarávania

Ochranné oblečenie a pomôcky redukujúce RTG žiarenie.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.05.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa
Ondavská 8
Košice
04011, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Beáta Janočková
bjanockova@vusch.sk
+421 556117116

Dokumenty