Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.07.2021 14:32

Karta obstarávania #Z.270.1.2019
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2020. Przetargnieograniczony. Z.270.1.2019

Informácie

ID zákazky
5473
Názov predmetu
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zawadzkie w roku 2020. Przetargnieograniczony. Z.270.1.2019
Číslo spisu
Z.270.1.2019
Číslo z vestníka EU
2019/S 212-520137
Druh postupu
Próg unijny zamówień
Typ šablóny
Przetarg nieograniczony
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
14 143 944,00 PLN
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
VO sa delí na časti
Áno
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Stručný opis

Dostępny na stronie zamawiającego.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Podane wartości szacunkowe zamówienia obejmują również wartość opcji wartość jaką zamawiający przewiduje udzielić w oparciu o art.67 ust.1 pkt 6 PZP

Termíny

Termin składania ofert
09.12.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.12.2019 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie
Adresa
Strzelecka 6
Zawadzkie
47-120, Poľská republika
Procesný garant
Zbigniew Brzeziński
zbigniew.brzezinski@katowice.lasy.gov.pl
+48 508348387
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne

Pakiet I – leśnictwa: Krupski Młyn, Zarzecze, Mosty, Łaziska, Kielcza, Gospodarstwo Szkółkarskie oraz prace zzakresu ochrony ppoż.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 851 827,00 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77231000-8 - Správa lesov
77211500-7 - Údržba stromov
77211600-8 - Výsadba stromov
77210000-5 - Ťažba dreva
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77211400-6 - Orezávanie stromov
77211300-5 - Holoruby
77231200-0 - Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
77231600-4 - Služby týkajúce sa zalesňovania
77211100-3 - Ťažba stavebného dreva
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pakiet II – leśnictwa: Rytwiny, Dębie, Jaźwin

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 625 100,00 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77231000-8 - Správa lesov
77211500-7 - Údržba stromov
77210000-5 - Ťažba dreva
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77211400-6 - Orezávanie stromov
77211300-5 - Holoruby
77231200-0 - Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
77231600-4 - Služby týkajúce sa zalesňovania
77211100-3 - Ťažba stavebného dreva
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pakiet III – leśnictwa: Świerkle, Piotrowina, Kolejka, Haraszowskie, Kolonowskie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 667 017,00 PLN
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
77200000-2 - Lesnícke služby
Doplňujúci CPV
77231000-8 - Správa lesov
77211500-7 - Údržba stromov
77211600-8 - Výsadba stromov
77210000-5 - Ťažba dreva
77211200-4 - Preprava guľatiny v lese
77211400-6 - Orezávanie stromov
77211300-5 - Holoruby
77231200-0 - Služby týkajúce sa hubenia lesných škodcov
77230000-1 - Služby súvisiace s lesníctvom
77231600-4 - Služby týkajúce sa zalesňovania
77211100-3 - Ťažba stavebného dreva
77211000-2 - Služby súvisiace s ťažbou dreva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy