Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.07.2024 21:13

Karta zákazky #17/2023-040
DNS VAKM výzva 40/2024 pre závod Humenné(Medzilaborce)

Informácie

ID zákazky
54748
Názov predmetu
DNS VAKM výzva 40/2024 pre závod Humenné(Medzilaborce)
Číslo spisu
17/2023-040
Číslo z vestníka VO
č. 237/2023 zn. 38030 – MUT
Číslo z vestníka EU
2023/S 231- 726155
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
635,00 EUR
Hlavný CPV
44160000-9 - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie vodárenských a kanalizačných materiálov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 súťažných podkladov (Opis CP). Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. Predmetná zákazka je rozdelená na časti:
Časť č. 1 - Certifikované tovary
Časť č. 2 - Necertifikované tovary
PHZ je vyjadrená celkovým množstvom tovaru (v počte kusov a metrov). Presné množstvá položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Doba trvania DNS je od jeho zriadenia do uplynutia 120 mesiacov (10 rokov).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.04.2024 09:05:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Komenského 50
Košice
042 48, Slovenská republika
Procesný garant
Richard Timura
richard.timura@vodarne.eu
+421 557924661

Dokumenty

Časť č. 1 - Certifikované tovary

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
222,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
44160000-9 - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 - Necertifikované tovary

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
413,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
44160000-9 - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy