Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.01.2022 02:45

Karta obstarávania #TSK17
„Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS“

Informácie

ID zákazky
5480
Názov predmetu
„Stavebné úpravy priestorov OAIM na OMIS“
Číslo spisu
TSK17
Číslo z vestníka VO
31177 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
337 142,84 EUR
Hlavný CPV
45215100-8 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre zdravotníctvo
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy priestorov oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny nemocnice Myjava. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2019 08:00:00
Plánované otváranie ponúk
18.12.2019 08:30:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty