Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.08.2022 05:08

Karta obstarávania #TSK21
"Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce

Informácie

ID zákazky
5484
Názov predmetu
"Vytvorenie podmienok pre deinštitucionalizáciu DSS Adamovské Kochanovce" – Výstavba RD s 2 bytovými jednotkami Adamovské Kochanovce
Číslo spisu
TSK21
Číslo z vestníka VO
31185 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
764 503,23 EUR
Hlavný CPV
45215200-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre sociálne služby
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami. P.č. 342/5 záhrada. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Nie je možné uzavrieť viacero zmlúv pretože predmet zákazky je jedným logickým funkčným celkom a požaduje sa jedna záruka.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
01.04.2020 08:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.04.2020 09:00:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
911 01, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Eva Princová
agenturavo@prevax.sk
+421 904966360

Dokumenty