Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 21:08

Karta zákazky #SVO-RVO2-2024/000647-001
Ovocie a zelenina_KE 2024

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO2-2022/004620 Potraviny DNS

Informácie

ID zákazky
54871
Názov predmetu
Ovocie a zelenina_KE 2024
Kategória DNS
Ovocie a zelenina DNS
Číslo spisu
SVO-RVO2-2024/000647-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
67 266,33 EUR
Hlavný CPV
03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy
Doplňujúci CPV
03212100-1 - Zemiaky
03220000-9 - Zelenina, ovocie a orechy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka ovocia a zeleniny vrátane služieb spojených s ich dodávkou. Bližšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.06.2024 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Leokádia Mazureková
leokadia.mazurekova@minv.sk
+421 250944310

Dokumenty