Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 21:27

Karta obstarávania #15028
Univerzálny mulčovač

Informácie

ID zákazky
55007
Názov predmetu
Univerzálny mulčovač
Číslo spisu
15028
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Hlavný CPV
16000000-5 - Poľnohospodárske stroje
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) na dodanie 1 ks univerzálneho mulčovača v súlade s požiadavkami uvedenými v Prílohe č. 1, ktorú uchádzač vyplní a podpísaný sken priloží k ponuke.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2024 12:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.04.2024 12:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Jozef Chlebák
Adresa
Kolačkov č. 69 69
Kolačkov
065 11, Slovenská republika
Procesný garant
Jozef Chlebák
igor.firment@gmail.com
+421 949382722

Dokumenty