Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.07.2024 21:46

Karta obstarávania #55016
Predajňa poľnohospodárskych produktov a Výrobňa ovocných štiav

Informácie

ID zákazky
55016
Názov predmetu
Predajňa poľnohospodárskych produktov a Výrobňa ovocných štiav
Číslo spisu
55016
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
425 823,10 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky sú stavebné práce na predajni poľnohospodárskych produktov a výrobni ovocných štiav.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
19.04.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
19.04.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
Adresa
Horné Saliby - Hrušov 1147
Dolné Saliby
92502, Slovenská republika
Procesný garant
Katarína Vlkovičová
katkavlkovicova@azet.sk
+421 908039208

Dokumenty