Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.07.2024 19:56

Karta zákazky #DNS mechanizmy 06/05/2024
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tribeč – Rýpadlo so svahovacou lyžicou a adaptérom 360° rototilt - výzva č. 06/05/2024

Informácie

ID zákazky
55039
Názov predmetu
Služby mechanizačnými prostriedkami - OZ Tribeč – Rýpadlo so svahovacou lyžicou a adaptérom 360° rototilt - výzva č. 06/05/2024
Číslo spisu
DNS mechanizmy 06/05/2024
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
33 768,00 EUR
Hlavný CPV
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je: výkopové práce, rozhŕňanie, nakladanie a prevoz zeminy (príp. sypkých materiálov, kameniva, štrkodrviny), zemná úprava pláne zvážnic bez rozhŕňania štrku – (úprava koľají po ťažbovo-dopravnej erózii, dopravnej erózii, vodnej erózii a pod.). Údržba výkopovej a násypovej časti telesa cesty, zvážnice a výjazdy do porastov, zakopávanie kolov, rozhŕňanie kameniva, úprava dočasných skládok dreva pri lesných cestách, čistenie pozdĺžnych odvodňovacích objektov (s prehodením alebo nakladaním zeminy), čisteným krajníc, výkopovými prácami pri oprave priečnych odvodňovacích objektov, osadenie odvodňovacích zvodníc s ich rozvezením, čistenie kalových jám. Preprava materiálov (zeminy, štrku a pod..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.04.2024 09:15:00
Plánované otváranie ponúk
18.04.2024 09:20:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY SR, Organizačná zložka OZ Tribeč
Adresa
Parková 7
Topoľčianky
95193, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Dokumenty