Stav: Ukončená

Serverový čas: 16.01.2019 13:45

Karta obstarávania #06770/2018/ODDFIVO
Novohradská knižnica Lučenec - Rekonštrukcia okien a dverí

Informácie

ID zákazky
552
Názov predmetu
Novohradská knižnica Lučenec - Rekonštrukcia okien a dverí
Číslo spisu VO
06770/2018/ODDFIVO
Číslo z vestníka VO
Číslo z vestníka EU
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
62 500,00 EUR
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Doplňujúci CPV
44221000-5 - Okná, dvere a súvisiace prvky
45421100-5 - Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Demontáž starých kovových okien, dverí, výroba nových drevených okien, dverí, repasácia kovových rámov, do ktorých sa osadia nové drevené okná a dvere.
Demontáž kovových sťahovacích mreží a markíz, remeselná repasácia mreží a markíz, vodiacich líšť, osadenie zrepasovaných mreží a markíz, murárske práce okien, mreží a markíz, výroba a osadenie vnútorných drevených parapetov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Predkladanie ponúk
24.05.2018 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Novohradská knižnica Lučenec
Adresa
J.Kármána 2
Lučenec
984 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty