Stav: Zrušená

Serverový čas: 14.07.2024 19:32

Karta zákazky #MAGSOVO 44766/2020-049
Výzva č. 49 - Interiérové prvky

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGSOVO 44766/2020 Nákup nábytku

Informácie

ID zákazky
55390
Názov predmetu
Výzva č. 49 - Interiérové prvky
Číslo spisu
MAGSOVO 44766/2020-049
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39100000-3 - Nábytok
Doplňujúci CPV
39136000-4 - Vešiaky na kabáty
39151100-6 - Regály
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom výzvy č. 49 je kúpa a dodanie interiérových prvkov nevyhnutných pre zariadenie miestností Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta Bratislava (ďalej aj ako „ZUŠ Panenská“).

Podrobnosti vrátane požadovanej lehoty dodania sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.05.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.05.2024 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Petra Hritzová

Dokumenty