Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 06:28

Karta obstarávania #EÚ/A/2019/810
Mrazené ryby a výrobky

Informácie

ID zákazky
5560
Názov predmetu
Mrazené ryby a výrobky
Číslo spisu
EÚ/A/2019/810
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
15220000-6 - Mrazené ryby, rybie filé a ostatné rybie mäso
Doplňujúci CPV
15200000-0 - Spracované a konzervované ryby
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mrazených rýb a výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.11.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty