Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 14:12

Karta zákazky #DNS NL 11/2023
Náhradné diely autobusy II _ AT03/2024

Informácie

ID zákazky
55885
Názov predmetu
Náhradné diely autobusy II _ AT03/2024
Číslo spisu
DNS NL 11/2023
Číslo z vestníka VO
38205-MUT
Číslo z vestníka EU
00731018-2023
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
64 699,49 EUR
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Doplňujúci CPV
34300000-0 - Časti a príslušenstvo vozidiel a ich motorov
34900000-6 - Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie tovaru – náhradných dielov do autobusov . Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto výzvy (Špecifikácia predmetu zákazky s určením cien), kde sú uvedené aj predpokladané množstvá všetkých požadovaných tovarov.
Obstarávateľ požaduje nové náhradné diely a fabricky repasované originálne náhradné diely vyrobené výrobcom vozidiel alebo tiež dodávateľmi výrobcu alebo ekvivalentné náhradné diely rovnocenné originálu, vyrobené akýmkoľvek podnikom ktorý preukáže, že kvalita náhradných dielov zodpovedá kvalite dielov použitých pri montáži vozidla. Rovnocenné náhradné diely budú akceptované len ak sú homologované alebo im bolo vystavené osvedčenie o rovnocennosti s originálnym náhradným dielom.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.05.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
13.05.2024 09:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty

Svorka upínacia 99504358313

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
69,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kompres.klim.3422 99500630

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 827,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Trubka vodná do turba 99504015555

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
631,82 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kruh ABS 100 zubov 55710004072

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
329,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tesnenie 995801560863

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
169,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tesnenie 18x26x1,5 9999489020

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
71,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tesnenie /núdz.otv.dvrí 991468060

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
37,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil tlakový WABCO 994750150390

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44,34 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak NBG18 839 004 55717839004

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Brzdový válec predný pravý 994235051900

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
118,94 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kladka 99504106751

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
213,45 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor otáčok ľavý 3,13m 990501325479

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 741,65 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tesnenie kompresora o-krúžok 9917281381

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor tlakový DPF (step C) 995801930514

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
302,76 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Riad.jedn.EMA194 A/P 99425251900009

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
321,03 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Prípojka kontrolná 99731181

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
34,58 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Kolo ozubené kompresora 99504124646

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
653,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Modulár dávk.dosin.naADblue995801755290.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
484,72 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spona pr.75 994800661

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
104,76 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Koleno sania NB18 052015 55718052015

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
201,36 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil ruč.brz 219730112030/219730112030

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
449,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Rozdeľovač progres.PRA 03-751 999563205.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
496,18 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Motorček ostrekovača 998089

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
32,38 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Holender vlnovca 55701062096 /213196008

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tesnenie 995801560863

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

USB portNB18 5V-24.2.04YE(žltá)992420403

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
183,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

O-krúžok 38x4 ZF/automat/ 990634313600.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
56,88 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tesnenie 10x17x2,3 9998474305

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil VGT/ovládania turba/99504203276.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 280,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Káblový zväzok motora : 504375101

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
881,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Vodné potrubie do turba 99504015554

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
537,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Servoriadenie ZF 8098 955 836 998098955

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 540,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor otáčok pravý 3,13m 990501325478

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 860,86 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač natočenia riadenia 99500489000

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 285,48 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Nálepka (symbol tlaku) 99706745004

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
0,09 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Skrutka kola pr. 55710004006/99710004006

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
767,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Nosič náboja 994472336333

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 266,82 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Skriňa prevodová ľavá 994472335779

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 803,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Skriňa prevodová pravá 994472335780

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 644,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Skrutka spojovacia 990736008084

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
318,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Skrutka M16x1,5x70 990636023089

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
131,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač teploty oleja ZF 990501322530

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
89,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tesnenie výfukové 99504154202.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
102,96 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Servisná sada 995801651134

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
69,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Modul DENOX 2.2 C2 naprogr.99504381868.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
734,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak čapu NB12 842 007 55797842007

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
16,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Palivové potru.čerpadlo do RJ 5801545197

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
99,24 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Potrubie palivové E3 99504087127

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
36,30 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plech zaisťovací 994474335144

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
310,86 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor opot.brzd.došt.99129997706

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
120,95 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
-
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Trubka palivová 99504159812.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
581,57 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Modulár dávk.dosin.naADblue995801755290.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 122,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Lišta 55797212003/214433720233

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
25,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Zadné čelo NB18 CityEURO 5 99797205020

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
528,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Silentblok prevodovky/40Sh/ 55790001046.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 828,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hadica tlaková 99500324053.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
914,47 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hadica turba -vedenie oleja 99504015557

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
399,45 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor hladiny oleja 9999451545

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
416,52 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Trubka chladenia kompresora 9999473920.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
50,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil el.mag. 55797060010/99333374157.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
26,37 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Podložka dosing modulu # 99503142388.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
83,52 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač 99504096645.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
19,83 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor NH3 ECU -elektronika 995801627706

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
178,29 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spona Pipe seal pr.114,3 9902708063114

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
89,12 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Izolácia výfuku 993313109

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
467,24 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil ovládací prevodovky 9929544455

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
901,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor otáčok ľavý 3,13m 990501325478

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 469,10 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hrdlo nádrže DNOX E6 995801562973.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
306,72 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Holender hrdla 994864081

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12,05 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spona pr.75 994800661

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
63,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Guľový čap 990501211834

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
81,55 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Guľový čap 990501211835

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
81,55 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor tlaku DPF 995801792376

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
276,92 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Čidlo teploty s káblom vrch. 99504102603

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
49,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Trubka NB18 040 086 55718040086

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
47,38 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Matica prevlačná M2 15L 993911522

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
0,86 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Krúžok zárezný ZK2 15L 9940115

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1,32 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

O-krúžok 990634313029

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
207,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Gufero 990734319644

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
997,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Pedál brzdy-zostava C12 55790033090

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
151,19 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač teploty A0101535328

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
206,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Spona upevň.paliv.potrubia A0029912871

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
37,20 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Potrubie vodné A6285011264

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
161,70 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hadi.vod.pr50 mm s uhl.55 st.A3015011482

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
143,92 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plech pod náboj. prevodovky A0002670788

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
108,06 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Tlmič pruženia A0009980846

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
325,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Ventil magnetický A 0014310813

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
79,68 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Elektronika prevodovky ZF A0064461410

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 485,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Držiak prevodovky A62824000005

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
381,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Senzor polohy točne A6445420118

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
981,66 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Potrubie vodné prevodovky A6285013858

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
283,58 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Plastový kryt chladiča A 628 500 06 55

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
511,83 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Opravár.sada spod.rame.Anápr.A6283300707

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
612,96 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Hadica na vodu 5006234725

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
119,64 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Krúžok tesniaci ZF 0520130678    

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
65,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Krúžok tesniaci 33x3,5 0520130318  

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
68,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Dopytové tlačítko 5801204832

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 229,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Smerovka bočná 0000395115

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
136,35 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sedadlo vodiča 0004003367

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 980,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Katalyzátor SCR 0004003897

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 850,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Sušič vzduchový 1102751151

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
907,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Výparník klimatizácie 5801753612

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
589,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Dehydrátor klimatizácie 5007247/42578715

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 134,90 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Remeň viacklinový 8PK 2150 0004070351

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
351,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Potenciometer 2410005901/1553097000

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
401,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Svetlo reflexné zad červené 1503016111

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20,04 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Koleno vod reduk 50/60 poz.1 5801740631 

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44,79 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Koleno vod reduk 50/60 poz.6 5801759309

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
170,68 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Snímač tlaku  oleja 0120302986

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177,86 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Výlisok sedadla s madlom 99644090

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
183,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34913000-0 - Rôzne náhradné diely
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy