Stav: Ukončená

Serverový čas: 14.06.2024 20:33

Karta obstarávania #CPZA-OMTZ-2024/005369
Oprava EKG prístroja Cardiovit A T2 puls

Informácie

ID zákazky
55945
Názov predmetu
Oprava EKG prístroja Cardiovit A T2 puls
Číslo spisu
CPZA-OMTZ-2024/005369
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
350,00 EUR
Hlavný CPV
50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je oprava EKG prístroja Cardiovit AT 2 puls. Uvedený prístroj sa po zapnutí cca po 1 minúte samovoľne vypne a tým pádom nie je možné vykonávať ambulantnú činnosť a preventívne prehliadky príslušníkov HaZZ, PZ a pacientov ambulancie ZB HaZZ v Žiline.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
12.05.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Martina Vranová
martina.vranova@minv.sk
+421 961405473

Dokumenty