Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.06.2024 15:25

Karta obstarávania #2-4/2019/B
Oprava podlahových krytín v budov Bravo a Steelpark

Informácie

ID zákazky
5599
Názov predmetu
Oprava podlahových krytín v budov Bravo a Steelpark
Číslo spisu
2-4/2019/B
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
32 500,00 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Ide o opravu podlahových krytín v budove Bravo a Steelpark v zmysle výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

zmluva

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.11.2019 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Barnová
diana.barnova@k13.sk
+421 907952955
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty