Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 02:01

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-062
Nákup výkonných zariadení

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
56049
Názov predmetu
Nákup výkonných zariadení
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-062
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie 9ks zariadení s operačným systémom Mac OS a vyšším výkonom pre potreby používateľov vykonávajúcich pracovné úlohy v grafických programoch, pri programátorských prácach v softvérovom vývoji a príslušenstvo k nim.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
23.05.2024 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk

Dokumenty