Stav: Ukončená

Serverový čas: 25.06.2024 01:55

Karta zákazky #MAR 4/2022-012
Jednorazové kosenie v areáli podhradia Bratislavského hradu

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAR 4/2022 DNS: Výsadba drevín

Informácie

ID zákazky
56336
Názov predmetu
Jednorazové kosenie v areáli podhradia Bratislavského hradu
Číslo spisu
MAR 4/2022-012
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
7 875,00 EUR
Hlavný CPV
77310000-6 - Výsadba a údržba zelených plôch
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je jednorazové kosenie areálu podhradia Bratislavského hradu, plochy verejnej zelene (svahy a čiastkovo roviny) v celkovej výmere 22 500 m². Jedná sa okrem iného o trávnaté plochy so stromami, kríkmi, okolo odpadkových košov, lavičiek, informačných tabúľ a podobne. Zákazka zahŕňa kosenie trávnatých plôch aj na svahoch v rôznych sklonoch.

Bližšia špecifikácia plnenia:
- kosenie trávnatých plôch vhodnými pracovnými nástrojmi
- zber pokosenej trávy a jej odvoz

Začiatok prác do 3 dní od zaslania objednávky a ukončenie do 14 dní.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Objednávka s VOP

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.05.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.05.2024 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Adresa
Šafárikovo námestie 76/3
Bratislava
81102, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Jana Varečkova
jana.caniova@marianum.sk
+421 948277319
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/2112

Dokumenty