Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 18.06.2024 13:36

Karta obstarávania #CP 9/2024
Výmena kamier vo vozidlách - Trolejbusy_CP 9/2024

Informácie

ID zákazky
56399
Názov predmetu
Výmena kamier vo vozidlách - Trolejbusy_CP 9/2024
Číslo spisu
CP 9/2024
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
363 450,00 EUR
Hlavný CPV
35125300-2 - Bezpečnostné kamery
Doplňujúci CPV
50343000-1 - Opravy a údržba videozariadení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena kamier v 100 ks trolejbusov dodaných v rokoch 2014 – 2015, ktorým skončila doba záruky a funkčnosť kamerového systému. Predmet zákazky je ďalej bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1A, 1B, 1C a č. 2 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.06.2024 16:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.06.2024 16:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ing. Lucia Cencerová
cencerova.lucia@dpb.sk
+421 259501260

Dokumenty