Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.06.2022 03:51

Karta obstarávania #VO 201903
Obstaranie osobného automobilu typu combi

Informácie

ID zákazky
5651
Názov predmetu
Obstaranie osobného automobilu typu combi
Číslo spisu
VO 201903
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
20 000,00 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily / CB14-3 - S benzínovým motorom / 5 miestny
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie nového 5-miestneho osobného automobilu typu combi s benzínovým motorom s maximálnou obstarávacou cenou 20 000 EUR s DPH.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Podrobná špecifikácie technických a ostatných požiadaviek na osobný automobil je uvedená v Prílohe 1: Technická špecifikácia predmetu zákazky. Najlepšou ponukou je tá, ktorá bude mať najlepší pomer ceny a kvality (cena, veľkosť batožinového priestoru a výkon).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2019 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Knižnica pre mládež mesta Košice
Adresa
Kukučínova 2
Košice - mestská časť Juh
04359, Slovenská republika
Procesný garant
Zuzana Polohová
zuzana.polohova@kosicekmk.sk
+421 911656231

Dokumenty