Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2022 23:50

Karta obstarávania #PTK_22/11/2019
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku - PTK

Informácie

ID zákazky
5658
Názov predmetu
Uloženie zmesového komunálneho odpadu na skládku - PTK
Číslo spisu
PTK_22/11/2019
Druh postupu
Prípravné trhové konzultácie
Typ šablóny
Prípravné trhové konzultácie
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
90530000-1 - Prevádzka skládok
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Účelom prípravných trhových konzultácií je overenie si reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky, ktorým bude sprístupnenie skládky na účely uloženia zmesového komunálneho odpadu u relevantných hospodárskych subjektov, ktorými sú spoločnosti prevádzkujúce skládku zmesového komunálneho odpadu, teda skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný (podľa § 2 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z.z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti).

Termíny

osobné konzultácie v rámci PTK
04.12.2019 18:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Meliška; Marcela Turčanová
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889
Ďalšie kontakty
turcanova@apuen.sk
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6823

Dokumenty