Stav: Ukončená

Serverový čas: 15.06.2024 05:29

Karta obstarávania #1-5/2019/B
Oprava strechy - zatekanie okolo strešných okien v budove Bravo

Informácie

ID zákazky
5666
Názov predmetu
Oprava strechy - zatekanie okolo strešných okien v budove Bravo
Číslo spisu
1-5/2019/B
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
116 298,00 EUR
Hlavný CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúci CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Ide o opravu strechy v zmysle výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

zmluva

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2019 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Barnová
diana.barnova@k13.sk
+421 907952955
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty