Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 17.07.2024 21:53

Karta zákazky #17/2023-077
DNS VAKM výzva 77/2024 pre závod HS Stavby (Pichne)

Informácie

ID zákazky
56761
Názov predmetu
DNS VAKM výzva 77/2024 pre závod HS Stavby (Pichne)
Číslo spisu
17/2023-077
Číslo z vestníka VO
č. 237/2023 zn. 38030 – MUT
Číslo z vestníka EU
2023/S 231- 726155
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
743,00 EUR
Hlavný CPV
44160000-9 - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie vodárenských a kanalizačných materiálov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 súťažných podkladov (Opis CP). Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami.
PHZ je vyjadrená celkovým množstvom tovaru (v počte kusov). Presné množstvá položiek sú uvedené v Prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Doba trvania DNS je od jeho zriadenia do uplynutia 120 mesiacov (10 rokov).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2024 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.06.2024 11:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Komenského 50
Košice
042 48, Slovenská republika
Procesný garant
Kamil Bene
kamil.bene@vodarne.eu
+421 557924618

Dokumenty