Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 18:24

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-004
Nákup výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
5683
Názov predmetu
Nákup výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-004
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
14 400,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30213000-5 - Osobné počítače
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kúpa výkonných pracovných staníc pre oddelenie GIS.

Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.12.2019 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Marian Szakáll
marian.szakall@bratislava.sk
+421 259356520
Ďalšie kontakty
Ivan Pudiš

e-mail: ivan.pudis@bratislava.sk

t. č.: +421 259356521

Dokumenty