Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 07:00

Karta obstarávania #MK/A/2019/09054
Inteligentné sieťové prepínače vrátane podpory

Informácie

ID zákazky
5686
Názov predmetu
Inteligentné sieťové prepínače vrátane podpory
Číslo spisu
MK/A/2019/09054
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 800,00 EUR
Hlavný CPV
32422000-7 - Sieťové komponenty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Dodávka 2 ks 48-portových inteligentných sieťových prepínačov vrátane podpory na 60 mesiacov podľa podrobného opisu predmetu zákazky

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
02.12.2019 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
02.12.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Gabriela Hajduková
gabriela.hajdukova@kosice.sk
+421 556419191

Dokumenty