Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 14.07.2024 18:37

Karta zákazky #17/2023-080
DNS VAKM výzva 80/2024 pre HS Stavby (ÚV Boťany)

Informácie

ID zákazky
57126
Názov predmetu
DNS VAKM výzva 80/2024 pre HS Stavby (ÚV Boťany)
Číslo spisu
17/2023-080
Číslo z vestníka VO
č. 237/2023 zn. 38030 – MUT
Číslo z vestníka EU
2023/S 231- 726155
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
3 465,00 EUR
Hlavný CPV
44160000-9 - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie vodárenských a kanalizačných materiálov v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 súťažných podkladov (Opis CP). Tovar musí byť nový (nie repasovaný alebo inak renovovaný, testovaný, vystavovaný), v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami. Predmetná zákazka je rozdelená na časti:
Časť č. 1 - Certifikované tovary
Časť č. 2 - Necertifikované tovary
PHZ je vyjadrená celkovým množstvom tovaru (v počte kusov a metrov). Presné množstvá položiek pre jednotlivé časti predmetu zákazky sú uvedené v Prílohe č. 1.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Doba trvania DNS je od jeho zriadenia do uplynutia 120 mesiacov (10 rokov).

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.06.2024 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
27.06.2024 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Adresa
Komenského 50
Košice
042 48, Slovenská republika
Procesný garant
Kamil Bene
kamil.bene@vodarne.eu
+421 557924618

Dokumenty

Časť 1 - Certifikované tovary

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 434,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
44160000-9 - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2 - Necertifikované tovary

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
31,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
44160000-9 - Diaľkové potrubia, potrubia, rúry, obalenie/obloženie, kladenie a podobné prvky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy