Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:36

Karta obstarávania #EÚ/A/2019/838
Kombinovaný sporák s príslušenstvom a pracovnou plochou s podstavcom

Informácie

ID zákazky
5726
Názov predmetu
Kombinovaný sporák s príslušenstvom a pracovnou plochou s podstavcom
Číslo spisu
EÚ/A/2019/838
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
39310000-8 - Zariadenia hromadného stravovania
Doplňujúci CPV
39312000-2 - Zariadenia na prípravu jedál
51100000-3 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je dodanie nového kombinovaného sporáka s príslušenstvom a pracovnou plochou s podstavcom podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
04.12.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty