Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.10.2021 19:12

Karta zákazky #MAGS OVO 50336/2019-005
Zálohovací systém pre servre magistrátu v dátovom centre

Táto zákazka je súčasťou DNS #MAGS OVO 50336/2019 IT HW a podpora

Informácie

ID zákazky
5738
Názov predmetu
Zálohovací systém pre servre magistrátu v dátovom centre
Číslo spisu
MAGS OVO 50336/2019-005
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
45 200,00 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
30234500-3 - Pamäťové archivačné médiá
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodanie nového deduplikačného úložného systému určeného pre zálohovanie dát.
Technická špecifikácia je uvedená v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Výzva č. 5 „Zálohovací systém pre servre magistrátu v dátovom centre“ sa zadáva v rámci DNS „IT HW a podpora“, vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava v Úradnom vestník EÚ pod značkou 2019/S 151-371831 zo dňa 7.8.2019 a vo Vestníku verejného obstarávania zo dňa 8.8.2019 pod značkou 22550 – MUT. DNS „IT HW a podpora“ bolo zriadené 19.9.2019.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.12.2019 13:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.12.2019 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Ivan Pudiš
ivan.pudis@bratislava.sk
+421 259356521

Dokumenty