Stav: Zrušená

Serverový čas: 03.12.2023 21:32

Karta obstarávania #4484/2019
„Manažérsky informačný systém (MIS)“

Informácie

ID zákazky
5769
Názov predmetu
„Manažérsky informačný systém (MIS)“
Číslo spisu
4484/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
69 900,00 EUR
Hlavný CPV
72212781-7 - Služby na vývoj softvéru na riadenie systémov
Doplňujúci CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Spoločnosť DPMK, a.s. potrebuje zastrešiť Manažérsky informačný systém (MIS), t.j. nástroj určený pre analýzy a reporting, plánovanie a modelovanie. Hľadané riešenie bude zaisťovať manažérsku informačnú podporu pre zostavenie finančného plánu, vyhodnocovanie skutočnosti a reportingu (vrátane manažérskych Dashboardov) v oblastiach Dopravy, Opráv a údržby a Ekonomiky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Typ zmluvy - Zmluva o dielo

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.12.2019 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty