Stav: Ukončená

Serverový čas: 19.05.2024 12:30

Karta obstarávania #4912/2019
Uhlíkové kefy a šmyky 2020/21

Informácie

ID zákazky
5828
Názov predmetu
Uhlíkové kefy a šmyky 2020/21
Číslo spisu
4912/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
63 890,00 EUR
Hlavný CPV
31660000-0 - Uhlíkové elektródy
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky sú uhlíkové kefy a šmyky pre električky, pre atypické menovité napätie 600 V DC.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.01.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty