Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2022 21:27

Karta obstarávania #303/19
Dodávka výpalků pro výrobu vozidel DRAK

Informácie

ID zákazky
5870
Názov predmetu
Dodávka výpalků pro výrobu vozidel DRAK
Číslo spisu
303/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka výpalků pro výrobu vozidel DRAK

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka výpalků pro výrobu vozidel DRAK dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník a přílohy č. 2 – Výkresová dokumentace.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
27.01.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty