Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.12.2021 19:26

Karta obstarávania #268/19
Dodávka náhradních dílů pro tramvajová vozidla typu T3, KT8, T6A5

Informácie

ID zákazky
5977
Názov predmetu
Dodávka náhradních dílů pro tramvajová vozidla typu T3, KT8, T6A5
Číslo spisu
268/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka náhradních dílů pro tramvajová vozidla typu T3, KT8, T6A5

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka náhradních dílů pro tramvajová vozidla typu T3, KT8, T6A5 dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
17.01.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty