Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 06.07.2022 22:09

Karta obstarávania #52/19
Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12

Informácie

ID zákazky
5992
Názov predmetu
Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12
Číslo spisu
52/19
Druh postupu
Sektorová podlimitní zakázka
Typ šablóny
Sektorová podlimitní zakázka
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12

Stručný opis

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky originálních náhradních dílů pro autobusy CNG SOR NBG 12, a to dle aktuálních potřeb zadavatele. Tyto náhradní díly jsou specifikovány v příloze č. 1- Technická specifikace a ceník

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
16.01.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635

Dokumenty