Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 05:24

Karta obstarávania #EÚ/A/2019/823
Mlieko a mliečne výrobky

Informácie

ID zákazky
5995
Názov predmetu
Mlieko a mliečne výrobky
Číslo spisu
EÚ/A/2019/823
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
15510000-6 - Mlieko a smotana
Doplňujúci CPV
15550000-8 - Mliečne výrobky rôznych druhov
15551000-5 - Jogurt a ostatné fermentované mliečne výrobky
15530000-2 - Maslo
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je pravidelné zabezpečovanie dodávok mlieka a mliečnych výrobkov vrátane dopravy na určené miesto a vyloženie tovaru do skladových priestorov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.01.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice
Adresa
Garbiarska 4
Košice - mestská časť Staré Mesto
04001, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Viera Danková
vo.sspmk@gmail.com
+421 911216832

Dokumenty