Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 00:17

Karta obstarávania #301/19
Dodávka spřáhla KR37-04-001 Vario LFR.E

Informácie

ID zákazky
6273
Názov predmetu
Dodávka spřáhla KR37-04-001 Vario LFR.E
Číslo spisu
301/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávka spřáhla KR37-04-001 Vario LFR.E

Stručný opis

Předmětem zakázky je dodávka spřáhla pevného KR37-04-001 Vario LFR.E dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
29.01.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty