Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2023 10:30

Karta obstarávania #297/19
Dodávky zadních automatických brzdových pák pro trolejbusy 21 Tr

Informácie

ID zákazky
6327
Názov predmetu
Dodávky zadních automatických brzdových pák pro trolejbusy 21 Tr
Číslo spisu
297/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky zadních automatických brzdových pák pro trolejbusy 21 Tr

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky zadních automatických brzdových pák HALDEX pro trolejbusy 21 Tr dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
04.02.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty