Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 03.06.2023 10:20

Karta obstarávania #286/19
Dodávky motorového oleje

Informácie

ID zákazky
6390
Názov predmetu
Dodávky motorového oleje
Číslo spisu
286/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
1 400 000,00 Kč
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky motorového oleje URANIA Ecosynth 10W-40 pro IVECO CNG a SOR CNG a URANIA DAILY 5W-30 pro vozy STRATO.

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky motorového oleje URANIA Ecosynth 10W-40 pro IVECO CNG a SOR CNG a URANIA DAILY 5W-30 pro vozy STRATOS dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
12.02.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty