Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 11.12.2023 22:28

Karta obstarávania #293/19
Dodávky zrcátek

Informácie

ID zákazky
6416
Názov predmetu
Dodávky zrcátek
Číslo spisu
293/19
Druh postupu
VZMR
Typ šablóny
VZMR
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
150 000,00 Kč
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Predmet

Dodávky zrcátek

Stručný opis

Předmětem zakázky jsou dodávky zrcátek pro potřeby autobusové dopravy dle přílohy č. 1 – Technická specifikace a ceník.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Spôsob predloženia ponuky
Iba elektronicky

Termíny

Lhůta pro podání nabídek
11.02.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adresa
Hlinky 151
Brno
656 46, Česká republika
Procesný garant
Mgr. Eliška Brabcová
ebrabcova@dpmb.cz
+420 543171631

Dokumenty